Brief 1: God dienen in heel je leven

Hoe verbind je je geloof aan je dagelijks leven? Dat is een vraag die niet alleen christenen in het geseculariseerde West-Europa bezighoudt. Uit deze brief blijkt dat secularisatie niet ophoudt bij de grenzen van ons continent. Wereldwijd staan christenen voor de uitdaging om God te dienen in heel hun leven. Wat kunnen we van hen leren?

De brief is geschreven door Elizabeth Sendek, verbonden aan de Biblical Seminary of Colombia in Medellín, waar ze verantwoordelijk is voor de internationale relaties. Eerder diende ze aan dezelfde instelling als voorzitter, decaan en docent Grieks en Nieuwe Testament. Het seminarie is een partner van de GZB. Haar brief wordt beantwoord door Michiel Vastenhout, predikant te Sliedrecht (PKN). Vastenhout werkte voorheen als zendingspredikant in Mexico.

Lees de brief van Elizabeth Sendek en zes andere brieven (inclusief verwerkingsmateriaal) in: Zeven brieven uit de wereldkerk: Bemoediging en uitdaging voor de kerk in Nederland.

Foto: scholarleaders.org