Brief 4: Hulpvaardig én individualistisch?

Als er ergens in de wereld een ramp heeft plaatsgevonden, worden in Nederland in no time allerlei inzamelingsacties georganiseerd om de slachtoffers te helpen. Indrukwekkend! Toch ervaren buitenlandse gasten onze cultuur vaak als koud en afstandelijk. In hoeverre zijn we bereid om niet alleen ons geld, maar ook ons leven te delen met anderen?

In deze brief reflecteert Jor-El Saeroon op de Nederlandse (kerkelijke) cultuur. Jor-El is directielid en docent aan de Evangelical School of Theology in Paramaribo (Suriname), een partner van Drenthe Mission | Verre Naasten. Jor-El verbleef enige tijd met zijn gezin in Nederland voor zijn master interculturele theologie aan de TU Kampen | Utrecht. Remmelt Meijer reageert op zijn brief. Hij is als theoloog, pionier en kerkbegeleider actief in onder andere de Amsterdamse Bijlmer. Ook is hij medeauteur van het boek Herkerken.

Lees de brief van Jor-El Saeroon en zes andere brieven (inclusief verwerkingsmateriaal) in: Zeven brieven uit de wereldkerk: Bemoediging en uitdaging voor de kerk in Nederland.


Foto: Verrenaasten.nl