Brief 5: Moslims als buren

In Nederland wordt de Islam soms gezien als een bedreiging voor de joods-christelijke traditie. In Indonesië is het eerder andersom. Door het koloniale verleden boezemt het christendom veel moslims angst in. Deze brief gaat over de vraag hoe je de vrede bewaart in zo’n gespannen interreligieuze context. Wat kunnen we leren van de Indonesische kerken als het gaat om het zoeken van dialoog en samenwerking met moslims?

De brief is geschreven door Robert Setio, predikant van de Gereja Kristen Indonesia (GKI). Setio is als decaan verbonden aan de faculteit theologie van de Duta Wacana Christian University, Jogjakarta, een partner van Kerk in Actie. Daarnaast is hij betrokken bij het Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations. Ds. Karin van den Broeke, chief program officer bij Kerk in Actie, geeft een eerste reactie. Ze is tevens lid van de Executive Committee van de Wereldraad van Kerken en voorzitter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Ook was ze preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Lees de brief van Robert Setio en zes andere brieven (inclusief verwerkingsmateriaal) in: Zeven brieven uit de wereldkerk: Bemoediging en uitdaging voor de kerk in Nederland.


Foto: icrs.or.id