Brief 7: Over gastvrijheid en inclusiviteit

De brief van Charel Daniël du Toit, een student uit Zuid-Afrika, gaat in op het thema gastvrijheid. Hoe uitnodigend zijn de Nederlandse kerken eigenlijk? Heeft de Nederlandse kerk echt afgerekend met het superioriteitsdenken? Of gaat er achter onze goede bedoelingen nog veel discriminerend gedachtegoed schuil? In 2021 nam Charel deel aan het Bridging Gaps-programma van de VU, PThU en Kerk in Actie. Charel is als docent Nieuwe Testament en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Pretoria, een partner van Kerk in Actie.

De brief van Charel wordt beantwoord door Kim Magnée. Kim Magnée-de Berg studeerde theologie in Leiden en is predikant bij Federatie Gouda, een samenwerkingsgemeente van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnige protestanten, die hun inspiratie vinden ‘daar waar christendom, cultuur en compassie elkaar raken’.

Lees de brief van Charel du Toit en zes andere brieven (inclusief verwerkingsmateriaal) in: Zeven brieven uit de wereldkerk: Bemoediging en uitdaging voor de kerk in Nederland.


Foto: Researchgate.net