Het boek

HET BOEK

Hoe kijken niet-Westerse christenen tegen de situatie van de kerk in Nederland aan? Wat zouden wij kunnen leren? Heeft de kerk in Nederland nog toekomst?

In Zeven brieven uit de wereldkerk zijn zeven inspirerende en uitdagende brieven gebundeld van verschillende vertegenwoordigers van de wereldkerk. Elke brief is voorzien van een eerste reactie van een Nederlandse respondent en verwerkingsmateriaal voor bespreking in kerken en kringen.

  • Zeven bemoedigende en uitdagende brieven
  • Verwerkingsmateriaal met vragen, suggesties voor bijbelstudie en liederen en een kort gebed
  • Informatie voor kerken over hoe je met de zeven brieven aan de slag zou kunnen gaan