Kerk in Actie

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Kerk in Actie deelt in geloof en gelooft in delen. Delend van wat ons gegeven is, getuigt zij van de liefde van Christus. Kerk in Actie biedt mensen hoop en perspectief en is erop gericht ieder mens tot zijn recht te laten komen. Een zorgvuldige omgang met de schepping is daarvoor een belangrijke voorwaarde en daarom ook een aandachtspunt van Kerk in Actie. Kerk in Actie geeft vanuit de Protestantse Kerk in Nederland vorm aan zending, werelddiaconaat en noodhulp.

Als onderdeel van de wereldwijde kerk geeft Kerk in Actie haar werk via het netwerk van kerken en verwante organisaties vorm. Zo wordt er gewerkt vanuit een gedeelde inspiratie en komt Kerk in Actie tot in de haarvaten van de samenleving. Kerken zijn altijd aanwezig aan de basis, bestaan uit lokale mensen die de situatie ter plekke kennen. Kerken gaan niet weg als de nood voorbij is.

De uitvoering van het werk is ook in handen van partnerorganisaties, waarmee honderden projecten van lokale partners in Azië, Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Europa (waaronder Nederland) ondersteund worden. Niet alleen ondersteuning met geld, maar ook in advies en in een relatie van verbondenheid. Wij willen zorg dragen voor elkaar, leren van elkaar. Daarom steunt Kerk in Actie bijvoorbeeld ook uitwisselingsprogramma’s, zodat er over en weer contact ontstaat. Ook probeert Kerk in Actie bewustwording tot stand te brengen, bij kerken en overheid, als het gaat over onderwerpen als mensenrechten, eerlijke handel, schuldenproblematiek.

Kijk ook op: kerkinactie.protestantsekerk.nl