De veertigdagentijd

HomeUncategorizedDe veertigdagentijd

Er is nu een leesrooster beschikbaar om tijdens de veertigdagentijd bezig te zijn met de Zeven Brieven.

De veertigdagentijd is de periode waarin de kerk wereldwijd toeleeft naar Pasen, het feest van de opstanding van Christus. Traditioneel is dit een tijd van bezinning, bekering en gebed. We staan stil bij de betekenis van het lijden en sterven van Jezus en we denken na over de manier waarop we zelf in het leven staan. De veertigdagentijd begint op 22 februari (Aswoensdag) en eindigt op zaterdag 8 april (Stille Zaterdag). Daarna vieren we Pasen: de Heer is opgestaan!

Het boek Zeven brieven uit de wereldkerk is uitstekend geschikt om te lezen in de veertigdagentijd. In een schema hebben we uitgewerkt hoe je de zeven brieven kunt gebruiken in deze periode. In de week voorafgaand aan de veertigdagentijd (week 7) lees je alvast het Woord vooraf en de Inleiding. Daarna lees je wekelijks één van de zeven brieven (en de reacties daarop). Zo word je in zeven weken tijd bemoedigd én uitgedaagd door broers en zussen uit de wereldkerk om je christen-zijn in het dagelijks leven vorm te geven.

Nieuwgierig? Download dan hier het rooster met een korte handleiding.