Verre Naasten

Mission-organisatie van en voor kerken
Verre Naasten is een mission-organisatie van en voor kerken, waarbij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) de natuurlijke achterban vormen. We dromen ervan dat wereldwijd zoveel mogelijk mensen geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Hem gaan volgen. Gedreven door Jezus’ opdracht en ons verlangen om het geloof te delen, willen we Gods Koninkrijk bekendmaken, in woorden en daden. Dichtbij en ver weg. Dat noemen we mission.

Een fontein van levend water
We geloven daarbij in de kracht van lokale kerken, omdat ze onderdeel uitmaken van de lokale cultuur en context. Als kerken wereldwijd zijn we aan elkaar gegeven en mogen we samen optrekken in het mission-werk. Sterker nog, we zijn ervan overtuigd dat we het mission-werk versterken door kerken wereldwijd aan elkaar te verbinden. Daarbij zien we mission werken als een fontein, vol water. Om tot leven te zijn, moet water bewegen. Onderop borrelt het water omhoog met gebed, advies, bemoediging, geld en inspiratie, gestuwd door kerkleden, donateurs, scholen, fondsen en allerlei organisaties waarmee we samenwerken. Dat komt samen in support-kerken: lokale geloofsgemeenschappen, overal in Nederland.

Support-kerken stuwen het water vervolgens op naar partner-kerken. Met hun gebed, advies, bemoediging, geld en inspiratie kunnen partner-kerken in eigen cultuur, eigen taal en eigen omgeving laten zien dat Jezus Christus de Verlosser is, in woorden én daden. Ver weg in Azië, Afrika, Zuid-Amerika, maar ook dichterbij, in Europa en Nederland. Zo zijn we samen verbonden met de kerk van alle tijden én alle plaatsen.

Wederkerigheid
Onze mission-fontein illustreert dat mission geen eenrichtingsverkeer is. Want het water stuwt omhoog, maar valt ook weer terug. Zo vallen ons vanuit de mission-fontein (vanuit support-kerken, partner-kerken, zoekers en pasgelovigen) levende verhalen toe met gebed, advies, bemoediging en inspiratie. Dat geheel zien we als mission: een wederkerig ‘geven en nemen’, waarin we elkaar wereldwijd nodig hebben. We zijn ervan overtuigd dat levende relaties en inspirerende verhalen onze blik op Gods wereldwijde werk vergroten en de impact van het mission-werk versterken, daar én hier.

Kijk ook op: www.verrenaasten.nl