Voor kerken

Wil je graag aan de slag in je eigen kerk of gemeenschap met Zeven brieven uit de wereldkerk? Hieronder vind je nog enkele suggesties en handreikingen.

 *   *   *

Voor predikanten en voorgangers: houd eens een prekenserie over ‘luisteren naar de wereldkerk’. Preek over (een of enkele van) de zeven briefthema’s en kijk met jouw gemeente in de spiegel van het wereldchristendom. (Zie voor je tekstkeuze de brieven en verwerkingsvragen.)

 *   *   *

Het bijbehorende boek leent zich ook uitstekend voor bespreking in kleine groepen. Behandel met je kerkenraad, huiskring of bijbelstudiegroep (een selectie van) de zeven hoofdstukken en zoek samen naar manieren om de onderwerpen te vertalen naar jouw dagelijks leven en kerkgemeenschap.

 *   *   *

Voor preeklezers heeft samensteller Wouter van Veelen speciaal voor dit boek een ‘leespreek’ gemaakt over 1 Tessalonicenzen 1:1-10 met als thema ‘Geraakt en uitgedaagd door de wereldkerk’. Download hier de leespreek en liturgiesuggesties.

 *   *   *

Nodig eens een spreker van een van de zendingsorganisaties uit in je gemeente. Zie hiervoor de volgende links:

www.gzb.nl/over-gzb/presentaties
www.kerkinactie.nl/vieren
www.verrenaasten.nl

 *   *   *

Ook kun je Wouter van Veelen, initiatiefnemer van het Zeven brieven-project, in je gemeente uitnodigen, om te praten of te preken over luisteren naar de wereldkerk of een van de thema’s die in het boek aan de orde komen. (Voor contact kun je o.a. een bericht sturen naar: zevenbrieven@vuurbaak.nl)