Een extra brief

We hopen dat Zeven brieven uit de wereldkerk aanzet tot een verder gesprek, niet alleen binnen kerken en kringen, maar ook tussen de kerk in Nederland en de wereldkerk.

Deze extra brief is alvast een eerste bijdrage aan deze dialoog. Hierin komt dominee Luka Ariko Ekitala aan het woord, generaal secretaris van de Reformed Church of East Africa (RCEA) in Kenia. De RCEA is een partner van GZB. Ds. Pieter Nobel geeft een eerste reactie op zijn brief. Hij is verbonden aan de Hervormde gemeente van Garderen (PKN). Eerder diende hij de Hervormde gemeenten van Genderen, Linschoten, Waddinxveen en Monster.

In de kerk wordt Jezus Christus beleden als de weg, de waarheid en het leven. Hij baant voor ons de weg naar God (Joh. 14:6). Hoe klinkt het christelijk getuigenis in een samenleving waarin van alles en nog wat te koop is op de religieuze markt? In hoeverre durft de kerk nog met overtuiging te spreken? Of doet ze zo haar best om geen aanstoot te geven dat de radicaliteit van het evangelie is verbleekt?